Założenia

1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze,

komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków

szkolnych na wyższym szczeblu edukacji.

2. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się

w nowej sytuacji, rozwiązują problemy,

dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

3. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

4. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

5. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci, każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

6. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

7. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

8. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego potrzeb i możliwości (diagnoza i rozwój inteligencji wielorakich wg teorii Howarda Gardnera)

Przedszkole Samorządowe nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 

ul. Nowogródzka 5A
15 - 489 Białystok

tel. 85 675 34 12

Powrót na początek strony