Opłaty

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku. W przypadku osób zainteresowanych prosimy o wydrukowanie odpowiedniego załącznika, wypełnienie go i wraz z decyzją MOPR lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ksero) wrzucenie do naszej skrzynki w przedsionku przedszkola lub odesłanie skanów na naszą skrzynkę pocztową do końca sierpnia. Rodziny, które posiadają BKDR powinny podać telefonicznie lub przez e-mail numery kart, aby po weryfikacji skorzystać ze zniżki od września. Przypominamy, iż nie złożenie dokumentów do końca sierpnia, uniemożliwi skorzystanie osoby uprawnionej do zniżki za pobyt od września 2020 roku.

Opłaty za przedszkole 

Wysokość opłat za przedszkole ( dotyczy 3-5 latków)

Każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka ponad pięciogodzinnym bezpłatnym pobytem w godzinach realizacji podstawy programowej (7:30- 12:30) jest płatna 1 zł.

Opłata ulega zmianie na 0,50 zł za godzinę decyzją MOPR lub BKDR.

 

Wysokość opłat za żywienie dotyczy wszystkich dzieci :

dzienna stawka żywieniowa 5,50 zł

( śniadanie obiad podwieczorek)

 

Wpłat dokonujemy przelewem na dwa oddzielne konta :

 

Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole: 

81 1240 2890 1111 0010 3570 5920

 

Opłata za żywienie:

68 1240 2890 1111 0010 3570 6057

 

Każdy rodzic otrzymuje wiadomość mailową z kwotami do zapłaty.

Opłaty za przedszkole wnosi się w okresach miesięcznych, do 15-tego dnia danego miesiąca- płatność za żywienie, do 10-tego płatność za pobyt dziecka w przedszkolu. Za wpłaty po terminie ustawowo są naliczane odsetki.


W treści prosimy o podanie, oprócz imienia i nazwiska dziecka, także grupy, do której uczęszcza.

Przedszkole Samorządowe nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 

ul. Nowogródzka 5A
15 - 489 Białystok

tel. 85 675 34 12

Powrót na początek strony