Plan dnia

Ramowy Rozkład Dnia

 

06.30 – 8.20  zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci

                      lub indywidualnie, praca z dzieckiem zdolnym; czynności

                      porządkowe,  ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci czynności

                      opiekuńcze; zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany

                      informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie,

                      zabawy ruchowe ; kontakty z rodzicami

8.20- 8.30     przygotowanie do śniadania; czynności higieniczne

                      i samoobsługowe; pełnienie dyżurów

8.30 – 8.50    śniadanie wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie

                      nawyków higieniczno-kulturalnych

8.50 – 9.00    czynności samoobsługowe i higieniczne 

9.00 – 9.30    zintegrowana działalność edukacyjna zgodnie z podstawą

                       programową, zajęcia i zabawy edukacyjne zajęcia dydaktyczne

                       różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania

                       przedszkolnego

9.30 – 9.45    gry i zabawy ruchowe

9.45 – 10.15  zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia

                       i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu

                       realizowane wg wybranego programu wych. przedszkolnego

10.15 – 11.15 czynności samoobsługowe , higieniczne ; zabawy ,gry

                       sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy

                        organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery

                        i wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym,

                        obserwacje przyrodnicze; zajęcia sportowe, prace gospodarcze,

                        porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania ,

                        eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw 

                        badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań

                        twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,

                        zabawy dowolne, rozmowy   indywidualne.

11.15 – 11.30 przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne

11.30 – 12.00 Obiad wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie

                                   nawyków higieniczno-kulturalnych

12.00 – 12.10 czynności samoobsługowe ,higieniczne – mycie zębów

12.10 – 12.30 odpoczynek poobiedni słuchanie muzyki, czytanie dzieciom,

                       słuchanie słuchowisk w wykonaniu artystów

12.30 – 13.45 zabawy dowolne w sali /na powietrzu ,spacery, ćwiczenia

                       utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych ,zajęcia

                       wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez : 

                        zabawy dydaktyczne ,ćwiczenia mowy, artykulacyjne, itp.,

                         zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające

                        percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe ,rysowanie

13.45 – 14.00 czynności samoobsługowe  i  porządkowe przygotowujące do

                       podwieczorku

14.00 – 17.00 zabawy i gry stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca 

                       wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg

                        zainteresowań zajęcia w małych zespołach; prace porządkowe

                        tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności

                        i zainteresowania dzieci, rozmowy ind., rozchodzenie się dzieci

Przedszkole Samorządowe nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 

ul. Nowogródzka 5A
15 - 489 Białystok

tel. 85 675 34 12

Powrót na początek strony